!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Knallen 1

Januari 2019

Ökande köp via internet!

Fler och fler beställer alt mer via internet. Det betyder samtidigt att mängden av kartong/wellpapp ökar.

Vi har tömningar av 10 kärl två gånger i veckan. Men tyvärr är det allt för ofta som kartongerna inte töms från plast och viks ihop. Det är nödvändigt att alla sorterar och trycker ihop sina kartonger.

Kärl finns i bägge rummen.

Extra kostnader för oss.

Det får helt enkelt inte se ut så här. Ingen tömmer detta. Vi måste själva köra bort detta till Östberga återvinningscentral.Vi får inte kasta större elektronik, byggavfall och miljöfarligt avfall som färg. Det är viktigt att var och en tar hand om sitt eget avfall.

Hushållssoporna ska vara sorterade och man får inte slänga hela sopsäckar. Då är det helt enkelt inte sorterat. Kostnaderna för hushållssoporna är höga medan det som sorteras är betydligt billigare för oss att bli av med.

Affärslokaler

Ni har säkerligen sett att vi har en ny restaurang i huset. Det är Krubb som har slagit upp dörrarna. En restaurang som redan innan fanns både på Kungsholmen och Telefonplan. Vi hälsar dem varmt välkomna.

Den gamla varumottagningen på Kölnagatan 4 håller som bäst på att färdigställas till en ny affärslokal. Lokalen beräknas bli klar i början på vårkanten.

Inför stämman 22/5

Om du har förslag på något som du vill förändra i föreningen kan du skriva en motion till stämman. Enligt stadgarna ska de vara inlämnade senast första februari. Styrelsen kan förlänga motionstiden vilket gjordes i fjol till 1 mars.

Har du förslag på personer som ska sitta i styrelsen, du själv eller någon annan, ta då kontakt med valberedningens ordförande, Carl Ericsson calle@methodmedia.net

Kallt ute

Nu när det är kallt ute är det extra viktigt att kontrollera så att ytterdörrarna går igen. Använd gärna sopborste för att göra rent från stenar i dörröppningen. Ser ni någon hemlös som försöker ta sig in kontakta stadsdelsnämndens uppsökarteam. Information finns på vår hemsida under medlemssidor.

Styrelsen genom
Peter PC Carlsson