!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Knallen 1

November 2018

Oförändrad avgift 2019

Tack vare våra förstärkningar av föreningens ekonomi kan vi för fjärde året i rad bibehålla en oförändrad avgift.

Styrelsen fortsätter sitt arbete med att förstärka föreningens ekonomi, i form av att öka intäkter och att sänka kostnader. Samtidigt lägger vi en budget som ska klara en ränta på framtida 4%. Vi måste fortsätta detta arbete för att klara kommande höjningar bl.a. av Stockholms stads tomträttsavgäld (tomthyra).

Avtal om gemensamt bredband

Styrelsen har nu tecknat avtal med Stockholms stadsnät om ett snabbt bredband för alla. Från och med den 28/2 upphör nuvarande bredband att gälla för alla som tecknat genom Open Universe. Istället kommer bredband på 1000 Mb att tillhandahållas samtliga. Alla avtal med leverantörer genom Open Universe upphör efter den 28/2. Ni som har tecknat genom Com Hem berörs ej. Mer information kommer att ges vid möte den 15/12, se nedan, och i kommande nyhetsbrev. Mer information kommer också snart att läggas ut på hemsidan.

Två nya lägenheter

Med början den första december startar ombyggnationen av den tidigare tvättstugan på Kölnagatan 10 och en månad senare på Babordsgatan 9. De bägge nya lägenheterna har sålts för 6.260.000 kr och ger därefter intäkter på ca 90.000 kr årligen i avgifter.

Julglögg och information 15/12 kl 15.00

Lördagen den 15 december är alla boende välkomna till gemensamhetslokalen då vi bjuder på glögg och pepparkakor. Samtidigt räknar vi med att ha mer information om bredbandet på 1000 Mb som kommer att installeras i alla lägenheter. Styrelsen kommer också att berätta om planer för 2019.

Ytterdörrar

Nu när det är kallt så är det extra viktigt att hålla ytterdörrar stängda. I samband med att det sandas hamnar lätt en sten mellan dörr och tröskel vilket hindrar att dörren går igen. I samtliga trapphus finns en borste som du gärna får använda för att sopa bort stenar för att dörrarna ska gå igen.

Pappersförpackningar

Din kodbricka fungerar till bägge källsorteringsrummen. Är det fullt i det ena så gå över med ditt sorterade material till det andra rummet. Eftersom vi är duktiga på att sortera så blir det stora mängder med pappersförpackningar och plast. I det övre källsorteringsrummet (där du även kan lämna mindre elektronik) finns det ofta mer utrymme att lämna sina sorterade förpackningar. Om än fler gör det så slipper vi överfulla kärl i det nedre rummet där man huvudsakligen kan lämna matavfall och sorterade hushållssopor.

Ljus i mörka tider

I dessa mörka tider tänder vi levande ljus. Det skapar en trevlig stämning. Det kan då också vara på sin plats att se över att brandvarnare fungerar, när kollade du batteriet senast? Men också att kolla trycket i brandsläckaren och att alla i familjen vet var brandfilten finns och hur man ska göra om en brand uppstår.
Rädda – varna – larma – släcka!

 

Styrelsen genom Peter PC Carlsson


Med hopp om en skön vinter.

P.S. Information och uppdateringar läggs kontinuerligt ut på www.knallen1.se

Uppdaterad 2018-12-23 av PC