!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Knallen 1

September 2018

Sänkt anslutningsavgift

Styrelsen vill gynna fler elbilar och sänker anslutningsavgiften från 2.500 kr till 1.000 kr. Mer information finns på hemsidan.

Bättre sortering

Det är lite tråkigt att ständigt påminna om att vi måste sortera bättre. Hushållssoporna behöver sorteras ordentligt. Matavfall, plast, papper, glas och burkar ska sorteras ut. Är det fullt i ett av rummen så gå till nästa rum.

Cyklar

Under städdagen den 23 september togs drygt 30 cyklar bort som var omärkta. Hade du glömt att märka din cykel och den blivit borttagen så kontakta styrelsen. Ni som har cyklar i förrådet vid Kölnagatan 2 ska nu fått era kodbrickor omprogrammerade så att de fungerar till de stora förråden bredvid tvättstugorna. Cykelförrådet på Kölnagatan 2 kommer att stängas inom kort.

Kvarlämnat

I samband med flytt, renovering och städning av förråd så brukar det tyvärr ställas saker i gångar i våra källare. Vi måste hålla alla allmänna utrymmen fria och kommer därför att kasta allt som inte står i de förråd som hör till respektive lägenhet. Detta innebär en kostnad för alla.

Nollzon

Vi har anmält samtliga portar i Knallen1 till ”Noll-zon”. Det innebär att när du beställer en taxi nästa gång kommer taxibolaget prioritera att skicka en laddningsbar bil till din adress. Detta utan extra kostnad.

Budgivning

De bägge tvättstugorna har under september visats för ett stort antal intressenter. De som kunnat visa att de har hantverkare och kompetens att genomföra omvandlingen till lägenheter kommer nu vara med i budgivning. Vi räknar med att ha tvättstugorna sålda under oktober. Knallen1 kommer därefter att få 184 lägenheter.

Stängda dörrar

I samband med hösten sväller dörrar varför det är än viktigare att hålla koll på att ytterdörren går i lås.

Det nedre källsorteringsrummet (med hushållssopor och matavfall) är för tillfället stängt nattetid. Det går inte att komma in med kod via det kodlås vi satt upp efter att den förra råkat köras av ett fordon. Information om hur det ska hanteras kommer att stå via hemsidan.

 

Med hopp om en vacker höst.

P.S. Information och uppdateringar läggs kontinuerligt ut på www.knallen1.se

Uppdaterad 2018-12-23 av PC