!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Knallen 1

GDPR - personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Lagen ger ett starkare skydd för privatpersoner när det gäller personuppgifter och gäller företag, myndigheter och organisationer.

Även vi som bostadsrättsföreningar behöver följa den nya lagen. Det innebär bl.a. att vi behöver se över all hantering av våra personuppgifter: vilka register vi har över persondata och hur de används, när dessa uppgifter gallras och rensas och vilka uppgifterna lämnas ut till.

Information till medlem och boende om hantering av personuppgifter.

Vår bostadsrättsförening får hantera personuppgifter med stöd av bostadsrättslagen eller där samtyckte uttryckligen har inhämtats. Det är därför av vikt att du som boende undertecknar och sänder in samtycke till att vi hanterar dina uppgifter. Ladda ner, skriv under, skanna och sänd in ditt samtycke till styrelsen@knallen1.se

GDPR ställer också högre krav på datasäkerhet, till exempel ställs högre säkerhetskrav gällande hantering av datauppgifter och om uppgifterna skulle spridas. Skulle det hända behöver det rapporteras till dataskyddsinspektionen.  

Uppdaterad 2018-05-31 av PC