!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Knallen 1

Vår skuldsättning

Föreningens skulder uppgick vid halvårsskiftet 2018 till 138 miljoner kronor men med tillgångar i form av icke sålda lägenheter på ca 70 miljoner kronor. Föreningen amortera 2 miljoner kronor årligen på dagens räntenivå. Ytterligare extra amortering på ca 6 miljoner planeras till följd av försäljning av tvättstugor. 

När man köper en bostadsrätt ska man sätta sig in i och förstå föreningens ekonomi och skuldsättning. Men man måste också titta på föreningens tillgångar i form av osålda lägenheter.

Många som köper en lägenhet missar att titta på vilka skulder och tillgångar som föreningen man köper in sig i har. Vi rekommenderar verkligen att man sätter sig in i föreningens ekonomi och skötsel innan man köper en lägenhet. Tyvärr missar även en del mäklare att visa på föreningens ekonomiska status.

Brf Knallen1 har 184 lägenheter men det är enbart 166 lägenheter som är sålda. 18 lägenheter hyrs ut som hyreslägenheter vilket både ger en stabil årlig inkomst och är en orealiserad tillgång. Den totala ytan som kommer att vara säljbar för lägenheter är 1.100 Kvm. Tillgångarna i dessa osålda ytor motsvarar i dagsläget ca 70 miljoner kronor.

När man tittar på en förenings skuldsättning per kvadratmeter ska man förstå skillnaden mellan att ha en skuld innan och efter realiserad tillgång.

Enligt den ekonomiska planen har föreningen ca 15.500 kvm (utöver det finns förråd och garage i föreningen). Av dessa är i nuläget drygt 13.000 kvm bostadsrätter och närmare 1.000 Kvm hyreslägenheter. Dessutom är ca 775 Kvm affärslokal. Ytterligare en affärslokal på ca 150 kvm är under bildande våren 2019.

Skuldsättningen för föreningen blir på boarean 14.000 Kvm 9.850 kr/kvm. Då finns det ytor som ännu inte är sålda. Skulle de ca 1.100 Kvm säljas vore skulden 4.855 kr/Kvm. Även efter en försäljning återfinns 7 affärslokaler. 

I de fall man inte realiserat tillgången så har föreningen hyresintäkter som täcker kostnaderna. I media har man hittills inte tagit hänsyns till tillgångar utan utgår enbart från att allt i en förening är sålt. Ofta är det också på det viset, men inte hos oss, vi har stora osålda tillgångar.

Med andra ord föreningens ekonomi är mycket god.

 

Lånesumma: Ränta: Årlig amortering

42.000.000 kr
(1/6 2018)

0,3% 1.000.000 kr
42.000.000 kr 4,11% 0 kr (bundet till sommaren 2020)
54.000.000 kr
(1/6 2018)
0,3% 1.000.000 kr

 

Föreningens genomsnittsränta blir 1,46% och beräknad årlig räntekostnad ca 2 miljoner kronor.

Uppdaterad 2019-02-17 av PC