!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Knallen 1

Stämmounderlag 2018

Information och underlag inför stämman läggs kontinuerligt ut på denna sida. Alla medlemmar i föreningen är välkomna och kommer också att få information via mail. Har du inte angett din mailadress så skicka in till styrelsen@knallen1.se och ange vem du är och vilken lägenhet du har.

Enligt stadgarna ska motioner vara inlämnade innan 1/2, styrelsen har dock möjlighet att förlänga motionstiden och har gjort det till den 1/3 2018.

Nedan finns underlag för stämman. Dagordningen och Kallelsen delas ut till samtliga bostadsrättslägenheter samt sänds även via mail. All övrig information inför och från stämman finns att läsa nedan.

Tid: Onsdag den 23/5 2018, klockan 19.00, 
Plats: Gemensamhetslokal, Hammarby Allé 111

Här finns underlag i form av: 

Kallelse och fullmakt

Dagordning

Årsberättelse 2017 signerad

Årsberättelse 2017 (bättre upplösning)

Revisionsberättelse 2017

Promemoria från Revisor 2017

Proposition 1 - Stadgeändring andragångsbeslut

Motion 1 - Altanen

Motion 2 - Gården

Styrelsens yttrande på motion 1

Styrelsens yttrande på motion 2

Valberedningens förslag

 

Stämmoprotokoll 180523 för verksamhetsåret 2017

Uppdaterad 2018-05-30 av PC