!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Knallen 1

Miljöarbete i Knallen1

Kort från oss just nu.

 1. Justering av värmekurvor. För en jämnare förbrukning och bättre inomhusklimat har värmekurvorna justerats och trycket på pumparna höjts. Totalt leder detta till en högre förbrukning men vi räknar med att det på sikt leder till alla kan sänka sina termostater något och därmed både få en jämnare inomhustemperatur och lägre energiförbrukning. (Jan 2019).
 2. Undersöker förutsättningar för att byta ut fjärrvärmen som idag har inslag av fossila bränslen mot en annan värmekälla bestående av spillvärme. (Dec 2018)
 3. Till följd av byte till LED-belysning har den minskade tidsåtgången för lampbyten lett till att vi kunnat omförhandla avtalet med vår förvaltare så att det utan extra kostnad innefattar en protokollförd brandskyddsrond varje kvartal.
  Det innefattar även att alla trapphus som är utrymningsväg kontrolleras 1ggr/mån så att det inte står cyklar/barnvagnar etc i trapphuset. I förekommande fall fotograferas och lappas otillåtna objekt. Objekten bortforslas inom 7 dagar. (Nov 2018).
 4. Vi har anmält samtliga portar i Knallen1 till ”Noll-zon”. Det innebär att när vi beställer en taxi nästa gång kommer taxibolaget prioritera att skicka en laddningsbar bil till våra adresser i Knallen1. Detta utan extra kostnad. (sept 2018)
 5. Då vi vill att fler ska skaffa en laddningsbar bil med el har vi sänkt anslutningsavgiften från 2.500 kr till 1.000 kr. (sept 2018).
 6. För att minska på vattenanvändning vid bevattning har de bägge nygjorda rabatterna gjorts med droppslangar nedlagda. Dessa minskar vattenåtgång vid bevattning med upp till 70% (juli 2018).
 7. Samordnar med Sjöstaden Cykel så att de kan återvinna kartong, papper, plast och metall. Gummi tillhandahåller hittills inte Stockholms stad (maj 2018).
 8. Alla handlingar inför stämman läggs ut digital, förutom dagordning och kallelse som delas ut (Maj 2018)
 9. Sänkning av abonnerad effekt från Stockholm Exergi från 833 kW till 550 kW till följd av mindre energibehov genom att vi installerat frånluftsvärmepumpar (April 2018).
 10. Genomgång av värmesystem i fastigheten. Dels har mycket hänt under de 15 år som gått sedan huset byggdes och dels visar det sig att värmen inte justerats in ordentligt i fastigheten. Mycket energi går därmed till spillo. En genomgång som ska resultera i en åtgärdslista på förbättringsåtgärder (April 2018).
 11. Rörelsestyrd belysning i hela gången på Hammarby Allé både för att spara energi och för att minska risk för obehöriga att gömma sig i mörka korridorer. (Mars 2018)
 12. LED-belysning i stolparna på gården. I samband med att lamporna på gården går sönder byter vi till LED-armaturer. (Febr 2018).
 13. Justering av när värmeslingor ska slå till för att hålla isfritt i stuprör från 6 grader till 2 grader. (Febr 2018).
 14. Nya energisnåla tvättmaskiner och torktumlare i de gemensamma tvättstugorna (vinter 2018).
 15. Vi installerar frånluftsvärmepumpar till våra ventilationssystem (hösten/vintern 2017/2018).
 16. Installation av 21 laddplatser i garaget (september 2017).
 17. Nya lister i fönster och dörrar i alla gemensamhetsutrymme för att minska värmeläckage (sensommar 2017).
 18. Vi har infört ett styrsystem för lägre värmeförbrukning (sommaren 2017).
 19. All belysning i trapphus är nu styrd av när solen går upp eller ner (vår/vinter 2017).
 20. Utträde ur sopsugssamfällighet, eftersom systemet gått sönder under vår fastighet och vi tagit steg mot en effektivare sortering. (Årsskiftet 2017)
 21. På prov i en trappuppgång olika typer av LED-belysning som nattetid går ner till en belysning på enbart 10% (vintern 2016).
 22. All belysning byts successivt ut till LED-belysning. Detta görs i samband med att lampor behöver bytas (november 2016).
 23. Nedjustering av temperatur i värmegarage (hösten 2016).
 24. På prov i ett förråd ljudstyrd belysning (hösten 2016).
 25. Utökad tömning av pappersförpackningar till följd av bättre utsortering (maj 2016).
 26. Rengöring av stenbeläggning görs nu enbart mekaniskt med hjälp av högtryckstvätt i kallvatten (juni 2015).
 27. Samtliga källsorteringssektioner som Stockholmsstad tillhandahåller kan lämnas i föreningens källsorteringsrum (maj 2015)
 28. Hushållssoporna minskade med 60% som följd av bättre källsortering (sedan maj 2015).
 29. Grovsopor minskade med ca 70% till följd av bättre källsortering (sedan maj 2015).
 30. Köp av enbart grön el, utan fossila bränslen.
 31. Utanför gemensamhetslokalen finns en stor bokhylla där boende kan återvinna och byta böcker.
 32. Återvinning av kläder, klädinsamling på gården som töms av Erikshjälpen.
 33. Värmeåtervinning av avloppsvatten (vid byggnation) 2003.

 

Uppdaterad 2019-02-16 av PC