!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Knallen 1

Bilder från Knallen1

Mot gården

Mot gården från parterren

Fasad från Hammarby Allé

Fasad från Hammarby Allé

Innegård Kölnagatan

 

Innegård Babordsgatan Hammarby Allé

Innegård Babordsgatan, Hammarby Allé

 

Innegården Gårdsvy

Innegård Kölnagatan sommar 

 

Gårdshus sommar

Gårdshus sommar 

 

Gårdshus sommar 02 Gårdshus sommar 

 

Innegård och gårdshus senhöst/vinter

Gårdshuset och innegård senhöst/vinter 

Partarren

Partarren

Parterren

Partaren

Parterren nedanför Knallen1 mot Lumafabriken

Parterren mot Knallen

Partarren fontän

Partarren vattenspegel

Parterren mot Knallen1

 

Lumaparken längst Kölnagatan

Lumaparken vid Kölnagatan

 

Korsningen Hammarby Allé och Babordsgatan

Korsningen Hammarby Allé och Babordsgatan

 

Partaren nedanför Knallen1

Parterren

 

Babordsgatan

Babordsgatan

Babordsgatan

Vinter

Kölnagatan från Lumaparken 01

Kölnagatan från Lumaparken 

Kölnagatan från Lumaparken

Lumaparken mot Kölnagatan

Kölnagatan Kölnagatan

 Hammarby Allé

Hammarby Allé

Gårdshus från parterren

Knallen1 från parterren

Knallen1 från partarren

Knallen1 från parterren

 

Uppdaterad 2018-12-31 av PC