!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Knallen 1

Ansvarsfördelning

Förenklat kan sägas att föreningen ansvarar för det yttre underhållet och alla gemensamhetsutrymmen i fastigheten. Som boende ansvarar du för det inre underhållet i din lägenhet. 

Avlopp

Vattenlåsen och golvbrunnar skall du själv se till att rensa och hålla rena. Föreningen ansvarar för att stammarna (de som förbinder avlopp till flera lägenheter) spolas.

Balkong

Här ansvarar du som boende för renhållning och snöskottning. Om trall läggs på golvet skall det göras med "distans" så att vattenavrinning under ej hindras. Finns golvbrunn är det viktigt att de hålls rena för att slippa vatteninträngning. Eftersom våra balkonger har räcken av ek behöver dessa ett kontinuerligt underhåll. Det är föreningens ansvar men alla boende rekommenderas att årligen olja sina räcken med en färglös olja.

Fönster och dörrar

Inre underhåll såsom målning, fönsterglas på insidan, beslag, handtag och tätningslister står du för som bostadsrättsinnehavare. Yttre underhåll så som bågar, karmar och dropplister står föreningen för. Föreningen svarar enbart för yttre målning all annan målning ska göras av dig som bostadsrättsinnehavare.

Ledningar

Alla ledningar i lägenheten som inte går till fler lägenheter ansvarar du för som boende.

Kök

Du ansvarar för underhåll och alla inventarier. Vid byte av köksfläkt får enbart en så kallad Spjällfläkt anslutas till föreningens ventilationssystem. Du får också installera en kolfiberfläkt men den får inte anslutas till ventilationssystemet. Alla andra fläktar än spjällfläkt som ansluts till föreningens ventilationssystem kommer att påverka grannarnas ventilation negativt och kommer i samband med att det upptäkts att innebära att du som bor där får byta till en spjälfäkt.

Radiatorer/element

Du ansvarar för målning av elementet och ledningarna medan föreningen ansvarar för själva elementet inklusive ventil och termostat samt in och utgående värmeledningar.

Ytskickt

Alla ytskickt i lägenheten ansvarar man själv för. 

Uppdaterad 2017-11-23 av PC