!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Knallen 1

Garage

Det finns ett garage i källaren till Knallen1. Garaget är framförallt till för boende i föreningen. Det har nedfart från Babordsgatan 3 och drivs av en samfällighet bestående av Brf Knallen1 och Brf Revet. Totalt har garaget 107 bilplatser och 2 MC-platser. Knallen1 disponerar 77 bilplatser och Revet 30 platser. Samtliga platser finns i låsta burar.

Kostnaden för garageplats är 1200 kr/månad för boende i fastigheterna, för utomstående är kostnaden högre och moms tillkommer. Den första månaden tillkommer en avgift för nyckelbricka med 300 kr.

Från och med september 2017 finns det 21 laddplatser för el-/hybridbilar. För att få tillgång till dessa har vi nu sänkt anslutningsavgiften med 1.500 kr och du betalar enbart 1.000 kr. Därefter en schablon för laddning och service av elsolpe på 300 kr/mån.

Garagekön administreras av styrelsen styrelsen@knallen1.se 

Uppdaterad 2018-09-28 av PC