!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Knallen 1

Terrasser & Altaner

Avskärmningar

Att kunna flytta ut en del av boendet är för många en värdefull förmån som erbjuds i Knallen. Det är dock några saker man måste ha i åtanke.

 • För att sätta upp nya avskärmningar eller förändra de befintliga krävs byggnadslov. Som enskild lägenhetsinnehavare kan man inte söka byggnadslov.
 • Heltäckande konstruktioner mot intillboende tillintetgör öppenhet och ljusgenomsläpp. Arkitekten har valt avskiljare i glas för att åstadkomma avskiljning och samtidigt i möjligaste mån bevara känslan av öppenhet.
 • Befintliga terrassavskiljares utformning ger möjlighet till utrymning och om de blockeras försämras förutsättningarna för utrymning och därmed säkerheten också för intillboende.
 • Växter, dekorationer och motsvarande förgyller och får förstås placeras på terrasser och balkonger, även intill befintliga avskiljare. Men de får inte täcka större yta än glasavskiljarna. Tala med dina grannar så att de inte upplever att dina åtgärder försämrar för dem. 
 • Insynsskydd/solskydd mot gård eller gata får inte täcka större yta än glas/mur. Om skydd behövs rekommenderas persienner, markis eller frostad film. Balkonger i bottenplan mot Kölnagatan kan använda rekommenderad markisväv, upp till överliggaren. Marklägenheterna i gårdshusets markplan kan ha insynsskydd upp till räcket tills annan lösning presenteras.

Balkong- och terrassgolv

Trall eller motsvarande tilläggsgolv får läggas på balkong- eller terrassgolv under följande förutsättningar:

 • Ingen håltagning får göras i golv, murar eller fasad.
 • Läggande av trall eller motsvarande skall göras med en distans för att inte hindra vattenavrinning.
 • Bostadsrättsinnehavaren äger tilläggsgolvet och svarar själv för att underhålla det och hålla det i skick så att inte mögel eller andra skador kan uppstå och sprida sig i fastigheten. Åtgärder mot eventuella skador, vilka de än är, som uppstår till följd av monteringen av tilläggsgolv bekostas av bostadsrättsinnehavaren.
 • Finns golvbrun måste den hela tiden vara lättillgänglig för rengöring (dvs det måste finnas en lucka i det lagda golvet så att man enkelt kommer åt golvbrunnen).
 • Skall reparationer utföras av föreningen eller tilläggsgolvet av annan anledning behöver demonteras så sker demontering och återmontering på bostadsrättsinnehavarens bekostnad.
 • Vid en eventuell överlåtelse av bostadsrätten, är det bostadsrättshavarens skyldighet att informera den tillträdande ägaren om dessa regler.
 • Det finns ett krav på att räckets höjd som ska följas.

Uppdaterad 2017-12-02 av PC