!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Knallen 1

Markiser

Uppsättning av Markis

Uppsättning av markis kräver ett godkännande för att säkerställa att inga skador uppkommer på fastigheten och att infästning sker på ett säkert sätt. Markisfärg ska vara grå 986/727. Sandatex, med rak kappa.

Så här går du tillväga:

 1. Kontakta den leverantör du vill använda dig av. De gör då ett besök och ger dig ett förslag på hur montering skall ske. Observera redan i detta stadie att ingen håltagning får ske i den putsade fasaden. Infästning kan till exempel ske i balkongens eller terrassens betongtak. Be om ritningen på infästning från markistillverkaren. Standardfärg på markisduk är 986/727 (Sandatex).
   
 2. Hos förvaltaren begär du en besiktning för godkännande av uppsättningen. Förvaltaren tar del av infästningsritningen och besiktigar på plats om det är tekniskt lämpligt att sätta upp markisen. Sedan meddelar förvaltaren sitt beslut till dig och informerar styrelsen.
   
 3. Ansök hos styrelsen om tillstånd att sätta upp markisen. Styrelsen beslutar då om tillstånd eller avslag, baserat på förvaltarens bedömning. När styrelsen fattat beslut får du information om detta.
  Arbetet med uppsättning får inte påbörjas innan du fått tillstånd.
   
 4. Beställ markisen och meddela förvaltaren datum för när det skall vara klart. Förvaltaren planerar då in tidpunkt för slutbesiktning. Slutbesiktningen är till för att säkerställa att uppsättningen skett på ett professionellt sätt och säkerställer att inga otillåtna skador gjorts på fastigheten. Förvaltaren meddelar dig och styrelsen resultatet av slutbesiktningen.

 

Att tänka på:

 • Kostnaden för förvaltarens besök får du själv stå för.
 • Godkännande från styrelsen ingår i den avgift du betalar till föreningen.
 • Markisen är din egendom och du ansvarar för underhållet av denna.
 • Om underhållsarbete på fastigheten skall utföras som kräver att markisen tas ned, så sker det på ditt ansvar och din bekostnad.
 • Vid eventuell överlåtelse av bostaden är det din skyldighet att informera den nye ägaren om att ovanstående villkor gäller.