!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Knallen 1

Mäklarinfo

Affärsverksamheter:
I föreningen finns sex affärslokaler, en cykelaffär, en säkerhetsbutik, ett Café och bageri, en optiker, en skoaffär och en restaurang. Totalt 775 kvm uthyrd affärslokal. Se länkar från första sidan. Ytterligare en affärslokal är under bildande på 148 kvm. Tillträdesdatum för den nya hyresgästen är den 1/6 2019.

Amortering:
Styrelsen beräknar budget utifrån 4%-ränta och amorterar mellanskillnaden. Detta innebär i nuläget en amortering på ca 2 miljoner årligen.

Avgift:
Oförändrad avgift sedan 2015. Vi arbetar aktivt med kostnader och intäktsförstärkningar för att så långt möjligt undvika avgiftshöjningar.  

Bredband:
Från och med den 27/2 2019 har vi ett avtal med Stockholms stadsnät och alla boende erbjuds 1000 Mb för såväl upp som nedladdning. Mer info under rubriken bredband.

Byggherre:
Stockholms hem med Peab som byggare. Dvs fastigheten är bygd för att vara hyresrätter. Vilket innebär en del fördelar i nuvarande underhåll och service. 

Byggår:
2003-2004

Cykel – och barnvagnsrum:
Finns i anslutning till flera portar dessutom finns möjlighet till långtidsförvaring. Möjlighet till långtidsförvaring av cykel finns i källaren.

Ekonomi:
Senaste årsredovisning finns under ekonomisk information. Styrelsen har fattat ett beslut som innebär att vi årligen kommer att amortera 2 miljoner kr vid nuvarande räntenivå (se specifik info under "Brf Knallen/vår skuldsättning").

Fasad:
Många fasader är byggda som så kallade enstegsfasader. Risker för fukt och mögelskador finns om man byggt med cellplast under putsen. Knallen1 är byggt med minneralull (Stenull) och under det en tunn fibercementskiva (Minerit) innan det ligger en plastfolie mot betongväggen. Detta är en konstruktion som andas. Sprickor putsades 2015, ny besiktning gjordes våren 2018).

Fönster:
Treglas. Lister byts av bostadsrättsinnehavaren och behöver göras om det ej är gjort.

Förråd:
Källarförråd med gallergrind

Försäkring:
Tilläggsförsäkring för bostadsrätt ingår i avgift fram till 1/8 2019, därefter ligger ansvaret på bostadsrättsinnehavaren att skaffa detta tillägg till sin hemförsäkring. (Detta till följd av förändringar hos försäkringsbolag).

Garage:
Innehar 72% ägarandel i garage under fastigheten. Parkeringsplatser hyrs ut via (styrelsen@knallen1.se). Bilarna parkeras i gallerburar.
21 Laddplatser för el-/hybridbilar av totalt 77 platser.

Gemensamhetslokal och gästlägenhet:
Föreningslokal och gästlägenhet finns att hyra. Bokning via nätet.

GDPR
I samband med beviljande av överlåtelse ska följande dokument bifogas överlåtelsehandlingarna.

Källsortering:
Sophantering i två källsorteringsrum med bästa sortering i Sjöstaden.

Lägenheter:
184 lägenheter, (varav osålda 18 hyreslägenheter, vilket innebär ett stort orealiserat kapital). Två lägenheter ställdes i ordning vinter 18/19 efter att tidigare varit.

Medlemsinformation:
För att medlemmarna ska få regelmässig och relevant information skickar vi ut medlemsinformation en gång i månaden. Detta gör vi via E-post. Se till att E-postadress är angivet i överlåtelsehandlingarna och att ni tar del av information rörande GDPR, se ovan.

Miljöarbete:
Föreningen arbetar aktivt med ständiga miljöförbättringar som kan följas under fliken Miljöarbete i Knallen1.

OVK:
För lägenheter gjord 2017, för lokaler våren 2018

Skuldsättning:
Föreningen har en skuld på motsvarande 4.700 kr/kvm om tillgångar i form av osålda lägenheter säljs till ett värde av 65.000 kr/kvm. Innan dessa tillgångar realiseras är skulden per Kvm 8.895 kr/kvm. Läs mer.

Stamspolning:
Gjord december 2016

Tak:
Takfot byt för att hindra inblåsning av snö 2015. Inga andra större renoveringsbehov finns i nuläget.

Tomträttsavgälden:
Ligger fast till hösten 2021. Den väntade höjningen kommer ske över fem år (från 21-26) och vi har arbetat sedan 2016 med att stärka vår ekonomi så att vi klarar den kommande höjningen. Målet är att göra det utan avgiftshöjningar och med fortsatt hög amorteringstakt.

Tv:
Com Hem avtal till halvårsskiftet 2021. Grundutbudet ingår.

Tvättstugor:
Från våren 2018 med nya maskiner. Grovtvätt finns. Bokning via nätet.

Uppvärmning:
Vattenburen värme ansluten till fjärrvärmeverket. Värme och vatten ingår i avgift. Frånluftsvärmepumpar för värmeåtervinning installerades vintern 2017-2018. Efter översyn sänktes abonnemang av effekt med 283 Kw villket motsvarar en årlig kostnadssänkning med ca en kvarts miljon kr. Minskad energiförbrukning till följd av värmepumparna sänker kostnaderna ytterligare med minst lika mycket.

Ventilation:
Mekanisk frånluft (med återvinning via frånluftsvärmepumpar).

Uppdaterad 2019-02-17 av PC