!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Knallen 1

Sophantering och sortering

Allt som kan sorteras ut och återanvändas kastas i det övre källsorteringsrummet. Hushållssopor och matavfall kastas i det nedre. Var noga med att sortera för miljöns skull.

Kom in i porten

Du kommer in i bägge källsorteringsrummen på Babordsgatan 7 med din kodbricka till din port. Mellan klockan 22.00-06.00 kommer du in med din bricka plus din fyrsiffriga kod (lika med lägenhetsnummer). Kastar du sopor sent ber vi dig att undvika kasta glas med tanke på att störa de som bor ovanför soprummen. 

Sortering

INGA byggsopor och större elavfall (såsom vitvaror) får slängas i soprummen! När det slängs är det en stor kostnad för föreningen och dina grannar!

Därför ber vi alla som går i byggtankar att använda de närliggande sopstationerna/återvinningscentralerna som finns på Årstafältet (vänster direkt efter att man kommer upp ur tunneln från södra-länken mot Huddinge), eller att kontraktera med hantverkarna att de står för bortforsling av rivning- och/eller spill-material.

I de bägge källsorteringsrummen finns det information om hur dina sopor kan sorteras till källmaterial för återvinning. Vi har alla sorteringsfraktioner som erbjuds av Stockholms stad.

Ju mer noggranna vi är med vår sortering ju bättre är det både för miljön och för föreningens ekonomi.

Batterier

I bägge rummen finns en "brevlåda" där du kan lämna dina batterier.

Glas

I bägge källsorteringsrummen finns det möjligheter att lämna både färgat och ofärgat glas. Töm flaskorna innan du kastar dem. Korken av metall ska till kärlet för metallförpackningar. För att kunna återvinna ofärgat glas får det inte blandas med färgat glas. 

Hushållssopor

Hushållssopor ska sorteras och består enbart av material såsom blöjor och disktrasor om du sorterat väl. Allt annat skall sorteras och återanvändas. Styrelsen har som mål att minska dessa sopor eftersom de inte sorteras senare vilket är slöseri med naturresurser och innebär kostnader för föreningen. Dessa sopor lämnas i det nedre soprummet. 

Kläder

På gården finns möjlighet att lämna in kläder för återvinning.

Lampor och lysrör

  • Ovanför kärlet för elavfall finns det plats för olika energilampor.
  • På kärlet för elevfall finns ett rör där du kan lämna dina lysrör.

Matavfall

Matavfall sorteras ut för att omvandlas till biogas och biogödsel. Papperspåsar till detta finns i skåpet i det nedre rummet där också dessa sopor skall kastas. Genom att sortera ut detta bidrar du på ett positivt sätt till att minska skadliga miljöutsläpp. Hushållssoporna blir också renare och mindre våta att hantera.

Mediciner

Alla läkemedel ska lämnas in på apoteket.

Metallförpackningar

I bägge rummen finns ett kärl för metallförpackningar. Metall av annat slag än förpackningar ska kastas bland grovsopor i det övre rummet. Detta sorteras senare ut för återvinning.

Mindre elavfall

Det finns ett stort kärl för elavfall. Enbart det som får plats i kärlet är godtagbart. Större saker som tv-apparater, disk- och tvättmaskiner måste man själv frakta bort. Kärlet för elavfall finns i det övre rummet.

Målarfärg

Målarfärg och andra miljöfarliga avfall ska fraktas till återvinningscentral eller på miljöstation, närmast är vid bensinstationen Cirkel K på Hammarby Fabriksväg 51.

Pappersförpackningar

I bägge rummen finns det kärl för pappersförpackningar. Vik eller trampa noga ihop förpackningarna, vik ihop mjölkpaket och liknande samt se till att det enbart är papper, dvs ingen plast i dessa kärl. Är det fullt, pressa ner eller gå över till det andra rummet!

Plastförpackningar

I bägge rummen finns det kärl för plastförpackningar. All plast kan kastas här, men enbart plast. Hit räknas även frigolit. Är det fullt, pressa ner eller gå över till det andra rummet!

Tidningar

Det är enbart tidningar, tidsskrifter, kataloger och lösa papper som kastas här. Tidningar ska kastas i det övre källsorteringsrummet.

Uppdaterad 2019-01-05 av Peter PC Carlsson