!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Knallen 1

Ombyggnation/reparation

Ombyggnation som innebär förändring av planlösning eller riskerar att påverka andra lägenheter (exempelvis byte av spis, fläkt, vattendragning, flytt av radiatorer eller nyinstallationer av elprodukter, ska anmälas till och godkännas av styrelsen.

  • Börja med att ta del av dokumentet "Brandskyddsregler för Brf Knallen1".
  • Big bag eller andra storsäckar måste av brandskäl förvaras sex meter från fastigheten. Det innebär ofta att man måste ställa dem på gatan.
  • Elinstallationer får endast utföras av en av elsäkerhetsverket godkänd behörig elektriker. Alla lägenheter har 3-fas fram till teknikskåpet och har huvudsäkringar 3x20 A.
  • Vid bortkoppling av gas måste en entreprenör som godkänts av Stockholm Gas anlitas.
  • Förändring i våtutrymmen får endast utföras av GVK-certifierat företag eller företag godkänt av Byggkeramikrådet.
  • För fasta VVS-installationer inklusive (men inte begränsat till) tvätt-, disk-, is- och kaffemaskiner m.m. skall Säker Vatten-auktoriserad VVS-entreprenör anlitas.
  • Ska du byta fläkt i köket så är det enbart en spjälfläkt som får kopplas till vårt ventilationssystem. Du får också installera en kollfiberfläkt men inte koppla den till ventilationen. Andra typer av fläktar riskerar att blåsa in ditt matos till dina grannar. I badrummet får ingen fläkt installeras.
  • Vitvaror ska den boende själv transportera bort liksom färg eller annat miljöfarligt avfall.

Spikning och borrning får ej ske mellan kl 20.00 och 08.00. Störande arbeten ska aviseras i port till fastigheten.

Byggsopor ska transporteras till närmaste sopstation/återvinningsstation. Byggsopor får INTE slängas i grovsoprum då det blir en extra kostnad för föreningen.

På återvinningcentralen i Östberga lämnar privatpersoner kostnadsfritt


Visa större karta

Uppdaterad 2019-02-13 av PC