!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Knallen 1

Trivselregler

Trivselregler

Eftersom vi tillsammans äger husen där vi bor, måste vi också ta vårt ansvar och den hänsyn som krävs för att alla skall trivas. Detta gäller givetvis såväl gammal som ung. Genom att följa trivselreglerna bidrar vi till den fina grannsämjan i vår förening, och vi slipper onödiga kostnader.

Nedanstående regler är framtagna av styrelsen. De skall ses som allmänna ordningsregler och ett komplement till våra stadgar. Ta gärna kontakt med styrelsen om du har frågor eller synpunkter.
 

Alla boende i brf Knallen 1 förbinder sig:

1. att inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende.

2. att inte spika eller borra mellan kl 20:00 och 08:00.

3. att undvika vattenspolning sen kvälls- och nattetid.

4. att inte placera föremål som t ex möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat som kan hindra framkomligheten vid entré, i trapphus, vinds- eller källargångar. Trapphuset är en brandväg och måste vara framkomlig. Inget får låsas fast i fastighetens fasta installationer, exempelvis cyklar vid radiatorer i cykelrum. Sker något av ovanstående kan det utan förvarning komma att avlägsnas.

Brandvarnare ska finnas i alla lägenheter och ska kontrolleras regelbundet.

5. att ha tillsyn över husdjur så att inte djuret skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen samt att djuret inte springer löst inom fastigheten eller orsakar störande oljud, att inte mata fåglar från fönster, balkong eller på marken.

6. att inte utan tillstånd av styrelsen sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt. Håltagning i fasaden kan leda till vatteninträngning och vattenskador.

7. att inte grilla med kolgrill på balkong eller altan pga. brandrisken. Grilla gärna på gården där föreningen tillhandahåller med grillar.

8. att inte placera blomlådor på utsida av balkong- eller altanräcke (det finns risk att de faller ner eller läcker vatten), samt att inte skaka mattor och sängkläder från fönster eller balkong.

9. att inte röka i gemensamma utrymmen. Styrelsen ber alla rökare att visa stor hänsyn till övriga boende i huset och ber er tänka på att det finns många allergiker/astmatiker för vilka cigarettröken kan vara klart besvärande.

10. att vara aktsam om och vårda sin lägenhet, liksom föreningens egendom i övrigt. Du är skyldig att omedelbart åtgärda skador som hör till din lägenhet t.ex. tilltäppta avlopp, läckande kranar, trasiga fönster mm. Du bör också anmäla skador på föreningens egendom - som gårdsbelysning, entrédörrar, läckor m.m. till vår förvaltare.

11. att inte framföra motorfordon på gården. I undantagsfall kan det vara befogat att köra fram till vår gemensamhetslokal – då ska stor försiktighet iakttas.

12. att sortera sopor på det sätt som krävs. Detta är bra både för miljö och sänker kostnader.

 

För vår gemensamhetslokal gäller följande trivselregler

Den som hyr lokalen ansvarar för

  • att det är tyst mot gården efter kl 22.00
  • att musik inte är störande för grannar och speciellt efter kl 22.00
  • att lämna lokalen i god ordning (alla möbler ska fällas ihop och ställas på anvisad plats, diskmaskin ska plockas ur och kyl och frys ska tömmas)
  • att lämna lokalen ordentligt städad (golven ska vara dammsugna och avtorkade, möbler ska torkas av, toalett och kök ska rengöras samt sopor slängas). Städmaterial finns i städskåp.
  • att rapportera skador eller incidenter
  • att ersätta eventuella skador till sitt fulla värde