!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Knallen 1

Medlemsinformation

Ökande köp via internet

2019-01-31

Fler och fler beställer alt mer via internet. Det betyder samtidigt att mängden av kartong/wellpapp ökar. Vi har tömningar av 10 kärl två gånger i veckan. Men tyvärr är det allt för ofta som kartongerna inte töms från plast och viks ihop. Det är nödvändigt att alla sorterar och trycker ihop sina kartonger. Kärl finns i bägge rummen. 

Oförändrad avgift 2019

2018-11-30

Tack vare våra förstärkningar av föreningens ekonomi kan vi för fjärde året i rad bibehålla en oförändrad avgift.

Styrelsen fortsätter sitt arbete med att förstärka föreningens ekonomi, i form av att öka intäkter och att sänka kostnader. Samtidigt lägger vi en budget som ska klara en ränta på framtida 4%. Vi måste fortsätta detta arbete för att klara kommande höjningar bl.a. av Stockholms stads tomträttsavgäld (tomthyra).

Gemensamt bredband

2018-11-30

Styrelsen har nu tecknat avtal med Stockholms stadsnät om ett snabbt bredband för alla. Från och med den 28/2 upphör nuvarande bredband att gälla för alla som tecknat genom Open Universe. Istället kommer bredband på 1000 Mb att tillhandahållas samtliga. Alla avtal med leverantörer genom Open Universe upphör efter den 28/2. Ni som har tecknat genom Com Hem berörs ej. Mer information kommer att ges vid möte den 15/12, se nedan, och i kommande nyhetsbrev. Mer information kommer också snart att läggas ut på hemsidan.

Sålda tvättstugor

2018-11-07

Vi har idag undertecknat försäljning för den andra tvättstugan som nu kommer att bli en bostadsrätt. Totalt har försäljningen rönt ett mycket stort intresse med över 500 intressenter. Försäljningen har inbringat 6.260.000 kr för föreningen och ger en årlig intäkt i avgifter på 90.000 kr. Utöver det kommer vi att kunna göra extra amorteringar och därmed få sänkta räntekostnader.

Källsortering nattetid

2018-10-27

Vi kommer på prov året ut att stänga källsorteringsrummen nattetid efter kl 22. Detta gör vi bl.a. för att vi hoppas att det kan leda till bättre ordning i källsorteringsrummen, idag slängs tyvärr både färg och större elapparater samt helt osorterade säckar. Vi gör det också för att inte obehöriga ska komma in nattetid och mindre störningar för boende. Till alla som sortera noga riktar vi ett varmt tack.

Nollzon

2018-09-30

Vi har anmält samtliga portar i Knallen1 till ”Noll-zon”. Det innebär att när du beställer en taxi nästa gång kommer taxibolaget prioritera att skicka en laddningsbar bil till din adress. Detta utan extra kostnad.

Sänkt anslutningsavgift

2018-09-30

Styrelsen vill gynna fler elbilar och sänker anslutningsavgiften från 2.500 kr till 1.000 kr. Mer information finns på hemsidan.

"Sopluckekonst"

2018-09-21

Efter att sopsugen gått sönder och vi monterat ner den har vi nu projektet "Sopluckekonst" blivit klart och monterats. Projektet skulle knyta an till miljö, sjöstad och det gamla ruffiga som fanns här tidigare. Nu finns konsten på plats i två av våra gångar, Kölnagatan 6-8 samt Kölnagatan 10-14.

Städdag och cykelrensning

2018-09-15

Den 23 september kl 10.00 är det dags för städdag i vår förening. Vi kommer att göra en ny cykelrensning och buntband/plastband kommer att delas ut för att märka upp cyklar som ska bevaras. Övriga cyklar avlägsnas och skänks bort. Det kommer under dagen att finnas olika uppgifter att göra och vi avslutar med grill på gården om vädret tillåter. 

Motioner till föreningsstämman

2018-08-20

Vi har bestämt datum för nästa föreningsstämma till den 22 maj 2019. Motioner skall enligt stadgarna vara lämnade ”senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer”.  

”Garaget mot Kölnagatan”

2018-08-31

Stämman 2017 beslutade att vi skulle omvandla ”Garaget” och cykelförrådet vid Kölnagatan 2 till en ny affärslokal. Denna omvandling kommer nu att inledas och ett nytt stort fönster är beställt som kommer att ersätta garageportarna. Cykelförrådet kommer att stängas och alla som har cyklar där uppmanas att flytta dem till andra förråd eller till långtidsförvaringen. För att flytta cyklar till långtidsförvaring kontaktar du styrelsen.

Stängning och försäljning av tvättstugor

2018-07-30

Vi har nu lagt ut uppdrag till Svensk Fastighetsförmedling att sälja tvättstugorna på Babordsgatan 9, samt Kölnagatan 2 för att de ska byggas om och omvandlas till bostadsrätter. Länk kommer att finnas från vår hemsida när de kommer ut hos mäklaren.

I samband med detta stängs tvättstugorna på Babordsgatan 9 samt Kölnagatan 10 fr.o.m. 6/8 2018. Bokningen kan komma att stängas tidigare.

Försäkring

2018-07-30

Vi håller just nu på att byta försäkringsbolag till Brandkontoret. De tillhandahåller samma skydd som tidigare och under ett år ytterligare kommer det att finnas  bostadsrättstillägg. Styrelsens rekommendation är att alla boende ser till att skaffa sig ett bostadsrättstillägg under kommande år. Så fort villkoren är klara kommer vi att lägga ut information på vår hemsida www.knallen1.se

Ny restaurang

2018-06-30

Pizzerian stänger den 1/7. Fram till början av augusti kommer det att ske en viss ombyggnad och det kommer istället att öppnas en ny restaurang i ny regi. När de öppnar är det en klassisk italiensk restaurang vid namn Luna Rosa. De kommer också att söka alkoholtillstånd.

Styrelsen

2018-05-31

Vid styrelsemötet direkt efter stämman den 18 maj fick Peter PC Carlsson fortsatt förtroende som ordförande. Styrelsen konstituerades enligt följande:

Ordförande:   Peter PC Carlsson
Vice ordförande:   Håkan Söder
Kassör   Shamil Matourin
Sekreterare   Anita Gullman
    Ulf Falk
    Håkan Sanchis
    Per Chytreaus

Styrelsens möte är alltid öppna en kvart innan de börjar. Alla medlemmar är välkomna. Information om styrelsemötena finns i kalendern.

Förändringar på vår innegård

2018-05-31

Styrelsen har gått på trädgårdsgruppens förslag från trädgårdsmästarna. Det innebär att en del förändringar kommer att ske för att få en än mer levande gård som lockar till olika aktiviteter och umgänge över hela gården.

Grill på gården

2018-05-31

Eftersom det är så torrt och för att minska risk för brand vill vi att grillning sker en bit ifrån häcken. På Babordsgatan 7 finns en vattenutkastare och vi har satt dit en nyckel så att du enkelt har tillgång till vatten.

Frukostbröd på lördagsmorgonen

2018-01-31

Boende i huset kan beställa nybakat frukostbröd som levereras till sin dörr på lördagsmorgonen. Beställning och betalning görs i butiken på Café Gården.

Sopluckekonst

2018-01-31

Styrelsen undersöker att montera in konst i våra sopluckor istället för att mura igen dem. Till kommande styrelsemöte kommer konstfackselever att presentera förslag på konst i våra gamla sopluckor.

Fett till matsoporna

2017-12-23

Något som många inte tänker på är att när man spolar av en stekpanna med fett (även om du diskar med diskmedel) så kommer delar av fettet att fastna i vårt avlopp. Torka därför av fettet med toalettpapper/hushållspapper och lägg i matsoporna. Då slipper vi både stopp och bidrar till återvinning.

Renovering och heta jobb

2017-10-30

I samband med renovering är det viktigt att de firmor som används följer regler inte minst när det gäller det som kallas ”heta jobb”. Detta för att minska risk för skador och brand. Innan arbete påbörjas skall du och dina hantverkare ta del av dokument vi tagit fram som ligger under hemsidan och rubriken ombyggnation ”Brandskyddsregler för Brf Knallen1”.

Långtidsförvaring av cyklar

2017-10-30

Cykelrummen på markplan är till för cyklar som används regelbundet. Det finns nu möjlighet att långtidsförvara cyklar man vill ha kvar men som inte regelmässigt används. Ett rum har iordningsställts i källaren på Kölnagatan 10. Vill du långtidsförvara din cykel skriv till styrelsen@knallen1.se.

Laddplatser i garaget

2017-09-29

Vi har nu installerat 21 laddplatser för el- och hybridbilar i garaget. För att få en av dessa platser anmäler man sitt intresse till styrelsen@knallen1.se eller till vår ekonomiska förvaltare. Det tillkommer en anslutningsavgift på 1.000 kr och därefter en förhöjd månadsavgift med 300 kr inklusive el.

Fler telefoner öppnar ytterporten

Nu kan fler telefoner registreras för att öppna ytterporten. Mer information och dokument för anmälan om att registrera ytterligare telefon finns på hemsidan under ”Medlemssidor/låssystem”.

Frånluftsvärmepumpar

2017-07-30

All frånluftsventilation från våra lägenheter försvinner idag utan att vi återvinner värmen. Styrelsen har just anlitat Enstar för att installera frånluftsvärmepumpar till vår ventilation. Det innebär att vi kommer att återvinna den värme vi redan har betalt för och vi kommer på så vis att sänka våra uppvärmningskostnader samtidigt som vi bidra till en bättre miljö.

Installationen kommer att ske under hösten för att komma i full drift innan årsskiftet.

Energibesparing

2017-06-25

Styrelsen har fattat beslut både om införande av ett energistyrsystem via eGain och att investera i frånluftsvärmepumpar genom Enstar. Bägge åtgärderna ska leda till en minskad påverkan på miljön och en effektivare energianvändning och sänka uppvärmningskostnader.

Golvvärme på toaletter

2016-12-17

Det verkar som att våra toaletter är förberedda för golvvärme med färdigdragna värmeslingor. Har du inte redan golvvärme på toaletten tag kontakt med en elektriker och be dem testa värmeslingorna och ansluta en termostat. Detta kan göras på egen bekostnad genom vår förvaltare Rubin.

Vi lämnar sopsugen

November 2016

Sedan november 2013 har sopsugen i vår förening varit ur funktion. Nu har vi kommit till ett avslut som innebär att vi lämnar samfälligheten. För vår del innebär det att vi själva hantera soporna genom sortering i våra två källsorteringsrum på Babordsgatan. Genom arbetet vi gjort sedan maj 2015 för att förbättra sorteringen innebär det en fortsatt miljöförbättring och en kostnadsbesparing på totalt ca 300.000 kr per år.

Detta förutsätter att vi fortsätter att sortera vårt avfall till återvinning minst lika bra som vi gjort hittills. Ju mindre hushållsavfall och ju bättre sortering ju lägre kostnader!

 

Uppdaterad 2019-01-31 av PC